063267980 studio@efit.rs

Kineziterapija

Kineziterapija jeste “terapija pokretom” I kao takvu nazivaju je “kraljicom” fizikalne terapije I rehabilitacije. Smatra se da ne postoji stanje gde je ovaj vid terapije kontraindikovan. Kineziterapija ima opšte I lokalno delovanje na organizam, opšte se ogleda u pojačanom radu srca I krvnih sudova, pojačanom radu pluća I što dovodi do boljom snabdevenošću ćelija kiseonikom I hranljivim materijama.

Ciljevi kineziterapije su:
  • Poboljšanje obima pokreta i funkcije zglobova
  • Povećanje mišićne snage
  • Održavanje pravilnog položaja tela
  • Istezanje skraćenih mišića

Stručni i obrazovni kadar  je u svakom momentu pored pacijenta, pokazuje vežbe, pomaže i obučava Vas da posle tretmana kod nas možete samostalno da vežbate i sami u kućnim uslovima. Na taj način ste u potpunosti sigurni u rukama profesionalaca. Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata Tissot, 1981.godine piše: “Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”. KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!

Oblici kineziterapije koje sprovodimo su:

– kineziterapija za cervikalni sindrom – kineziterapija za lumbalni sindrom – korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje) – vežbe za skoliozu i kifozu – vežbe za korekciju ravnih stopala