063267980 studio@efit.rs

Schorth terapija

Schroth metod je sistem vežbanja koji se primenjuje u savremenoj kineziterapiji kod skolioze. Cilj ovog metoda je zaustavljanje progresije krivine i njena korekcija, smanjenje bola uzrokovanog postojećom skoliozom, povećanje vitalnog kapaciteta pluća, poboljšanje posture, kao i osposobljavanje pacijenta da dugotrajno održi postignutu korekciju i time izbegne hiruršku intervenciju.

Skolioza je najčešći deformiteti kičmenog stuba kod dece. Nastaje kao posledica deformiteta jednog ili više kičmenih pršljenova, međupršljenskuh diskusa i mišićno-ligamentarnih struktura. Dolazi do pojave primarne i sekundarne krivine koje pomeraju kičmeni stub bočno uz rotaciju kičmenih pršljenova formirajući „C“ ili „S“ krivinu.

Istorija schorth terapije

Ova metoda nastala je u Nemačkoj, dvadesetih godina prošlog veka. Naziv nosi po njenom utemeljivaču, Katarini Šrot (1894-1985), koja je i sama imala probleme sa skoliozom, pa je nakon višegodišnjeg neuspešnog lečenja razvila sopstvenu tehniku disanja i vežbi i njome izlečila skoliozu. Šezdesetih godina, zajedno sa svojom ćerkom Kristinom osniva kliniku za lečenje skolioze šrot metodom u Bad Sobernhajmu. Vrlo brzo nakon toga šrot metoda je priznata od strane zdravstvenog sistema u Nemačkoj. Danas predstavlja standard u više desetina svetskih zemalja kada je u pitanju lečenje skolioze fizikalnom terapijom (neoperativno lečenje skolioze).
Primena “schroth vežbi” vrši se pod nadzorom specijalizovanog lica( Schroth terapeut) koji pored vežbi uči pacijenta kako da pravilno diše( vežbe disanja), kako bi angažovao i drugu stranu plućnog krila koja je zbog deformiteta na suprotnoj strani kičme, znatno umanjena. Pacijent se uči da bude svestan pravilnog polažaja kičme, i da se dosadašnji “normalan” polažaj kičme o sada smatra neproirodnim polažajem i ako je on konforniji i lakši za održavanje. Dužina primene Shroth terapije je potpuno individualan i zavisi od konkretnog deformiteta.
Schroth terapija daje odlične rezultate kod dece, mada i kod odraslih ima dobre rezultate. Nakon završenog programa, većina pacijenata ima vidljive rezultate veoma često i potpunu korekciju bočne krivine, bolje držanje leđa i karlice, poboljšano disanje i smanjenje bola.